• NA PERIFERII

054 | NA PERIFERII

HOLAN Karel (1893 Praha - 1953 Praha)

Olej na plátně, 80 x 100 cm, rámováno, datace 1947, signováno vpravo dole K.Holan 47.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Významný představitel české malby 20. století pocházel z bohaté pražské spediční rodiny. Jeho tvorba vyzrávala na zlomu dvou věků - dožívající staleté monarchie a rodící se moderní československé republiky. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jana Preislera a Karla Krattnera. Ideálně se v jeho malbě propojila znalost klasických malířských technik i tradiční až staromistrovská výrazovost s tendencemi avantgardy. Holan sice nikdy nepřijal doktrínu abstrakce, ale obohatil námětový rejstřík obrazů meziválečné doby o motivy periferie, cirkusů či zábavních atrakcí lidového prostředí. Počátkem dvacátých let se stal jedním ze čtyř členů skupiny HOHOKOKO (Holý, Holan, Kotrba, Kotík). Mnoho jeho děl má dnes i význačnou dokumentární hodnotu, neboť řada míst v topografii Prahy již vzala za své. Jeho pražská zákoutí, nábřeží či periferie jsou prodchnuty umělcovou příznačnou melancholií. Holan byl ovšem dosti všestranný výtvarník a tak od něj známe i výtečné portréty či zátiší. Jeho obrazy jsou zastoupeny prakticky ve všech veřejných sbírkách a dekorují významné státní budovy.
Autor viz T 1/354, TD 71, B 5/587, Ch 3/212, NEČVU 1/275.

  • zpět