123 | OKOŘ

  HOLAN Karel (1893 - 1953)

  Olej na plátně, 81,5 x 60,5 cm, rámováno, datace 1952.
  Certifikát o pravosti díla od Milady Sukdolákové.
  Dílo pochází z pozůstalosti autora.
  Karel Holan v předloženém díle zobrazil malebnost a krásu okořské krajiny. Tato místa, která již na přelomu 19. a 20. století vábila svou atmosférou Slavíčkovy a Mařákovy žáky, sem přivedla i Karla Holana, zástupce civilistní malby, jenž byl u započetí existence skupiny Ho Ho Ko Ko. Malíř si v tomto velkoformátovém díle počínal jako krajinář. Pracuje s plány díla a instaluje do nich chtěná vidění. V prvním plánu zasadil strom, hubený svou konstitucí a křehký svou korunou, jež diváka spojuje s námětem. V druhém řádu může divák vidět, v postupně svažujícím údolí, bílý domek s rudou střechou. Toto pěkné stavení vybízí k příchodu a obeznámení se s jeho prostory a lidmi, kteří zde žijí. Celou idylu díla podtrhuje ve třetím řádu díla posazený Okořský hrad. Ten již od poloviny 13. století střeží přiléhající kraj a zažívá všechny příběhy s ním spojené. Celý výjev je velice bryskně vymalován, rychlými tahy, jako je to pro autora typické a záře zvolené barevnosti mu přidává na pozitivním pohledu, který ovládne divákův zrak i srdce.

  • dosažená cena: 75 000 CZK