066 | STŘELNICE

    HOLAN Karel (1893 - 1953)

    Olej na plátně, 62,5 x 82 cm, rámováno, datace 1947, signováno vpravo dole K. Holan 47.
    Dílo, které se nám zde představuje, je výtečnou prací umělce, jenž svázal svou tvorbu se sociálními náměty a civilistní notou. Karel Holan po celou svou tvorbu pracobal s náměty všedního dne obyvatel města, s životem metropole, v níž Karel Holan prožil celý život. Zde zobrazená střelnice, která která bývá součástí poutě, dává celému dílu název, ale přesto tím hlavním námětem, i když poněkud skrytým, je člověk sám. Obyvatelé města na plátně procházejí a stávají se součástí dané zábavy a zároveň procházejí jen tak kolem, jdoucí v obvyklých cestách každého dne. Tuto obyčejnost, všednost života jedince či místa samotného autora učarovaly a zabýval se jimi po tařka celou svou malířskou tvorbu. Karel Holan jen znám pro své autentické zachycení atmosféry doby a místa, jeho genia loci, které se po léta mohlo vytratit z reálného světa, ale z plátna malíře nikoliv. Střelnice, zachycená v šedavém dni, je krásným příkladem Holanovy práce s reáliemi a jeho neutuchající touze zaznamenat viděné.

    • dosažená cena: 94 000 CZK