065 | ZÁVORY U LESA

    HOLÝ Miloslav (1897 - 1974)

    Olej na plátně, 40,5 x 50,5 cm, rámováno, datace 1950, signováno vpravo dole M. Holý 50.
    Holý patří do generace, která byla poznamenána 1. světovou válkou, ve 20. letech byla zaujata sociální tematikou. Po polovině 20. let vzrůstá jeho zájem o krajinu, zvláště městskou. A tak i v daném díle Závory u lesa vidíme prolnutí krajinného výjevu, který je ale již neodmyslitelně spjat s lidskou rukou. Holého krajiny, ačkoliv jsou ovlivněné v tomto pozdějším období jeho tvorby i lehčím vyzněním impresionismu, již nejsou člověkem nedotčené a lidská aktivita se v nich fatálně otiskuje. Nadále i v 60. letech zůstává u tradičního námětu krajin, kde je ale člověk skrze své dílo stále přítomen, ale nikdy není fyzicky přítomen. Zvláště v oblibě měl Holý prvky a motivy železnice, zastávky či stanice nebo právě předložené vlakové závory; tedy lidské výrobky, které nenesou žádnou a spíše zápornou lyrickou hodnotu. To činí jeho krajiny specifickými právě pro toto snoubení poetické švitořivé krajiny s industriálními objekty. Stejně tak, jako jeho prosvětlené a naopak tematikou nezatížené barvy, které jsou transparentní až akvarelových kvalit.

    • zpět