HONSA Jan: RÁKOS (RYBNÍK)

  Olej na kartonu, 48 x 65 cm, rámováno, pod sklem, datace – 90. léta 19. století, signováno vlevo dole JHonsa.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.  Vystaveno:
  • Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11. Praha, 2015.  Publikováno:
  • Má vlast - pocta české krajinomalbě, S.V.U. Mánes a Správa Pražského hradu, 4.9 - 1.11. Praha, 2015, s.  Z odborného posudku PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:  Podobně jako Alois Kalvoda či František Kaván je i Honsa vnímán převážně jako konvenční krajinář. Ovšem jeho rané práce před první světovou válkou ukazují na šíři jeho výtvarných dispozic. Patřil k nejvzdělanějším a nejuvážlivějším výtvarníkům své generace, vážil své výpovědi v textech i paletě. Vstoupil do krajinářské speciálky profesora Julia Mařáka roku 1893 a absolvoval o pět let později. Psávalo se kdysi, že Mařákovci chodili k Mařákovi do školy a k Chittussimu za školu a to je zřejmé i na tomto velmi raném obraze, v němž se ovšem zračí i jiná senzitivita blízká třeba symbolistním pracím Kavánovým. Obraz jako by zapadl mezi rybniční motivy Lebedovy a Kavánovy z let 1894 a 1895 s jejich vyšeptalými písčinami a bahnisky, zavadlým rákosím a chřadnoucím světem vůkol. Rezonuje zde skrytá nota dekadence lomící se přitom do netečné až civilní nálady. Pozoruhodný Honsův obraz z devadesátých let doplňuje naše zatím kusé znalosti o tomto výtečném výtvarníkovi.  Potvrzuji jednoznačně pravost vzácného raného obrazu Jana Honsy.


  • vyvolávací cena: 90 000 CZK