012 | DVĚ VEJCE NA PASECE

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na plátně, 49 x 39 cm, rámováno, datace 1977, signováno vlevo dole Janeček 1977, zezadu přípis s určením, č. soupisu díla 9318.
    Dvě vejce na pasece jsou skvělou ukázkou tvorby Oty Janečka z pozdních sedmdesátých let. Toto období je u Janečka typické tématem dialogu mezi člověkem a přírodou, ve kterém Janeček nechal ze svých obrazů vizuálně promlouvat ptáky, trávy, motýly nebo květiny. Stále častějším elementem jsou také vejce, jež malíř zobrazuje jako symbol zrození a počátku života. Nabízené dílo je rovněž jakousi syntézou Janečkova staršího cyklu Trávy a nových námětů, které představil v cyklu Zdroje života. V prvním plánu malby totiž kromě dvou vajec vidíme v pozadí Janečkovu typicky zpracovanou travnatou plochu. Velice zajímavě a dominantně je pak ztvárněno pozadí v druhém plánu, kdy Janeček použil vskutku surrealistické barevné kombinace. Autor díla, Ota Janeček byl český malíř, grafik, sochař a ilustrátor, jenž studoval malbu u prof. F. Kysely na UPŠ v Praze a sochu u K. Pokorného. Ve 40. letech do jeho tvorby začal promlouvat styl Modiglianiho a kubistické vlivy. V 50. letech si zařídil v Praze vlastní podkrovní ateliér, ve kterém začal malovat nefigurativní příměstské krajiny. Koncem 50. let se mu stala základním zdrojem inspirace přiblížená příroda z nejbližšího okolí. Začal malovat obrazy ve slavném cyklu Trávy. Svou tvorbou zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky, knižní ilustrace i do známkové tvorby. V 70. letech vytvořil několik významných cyklů, např. Terče a Zdroje života.

    • dosažená cena: 120 000 CZK