043 | EXISTENCE

    JANEČEK Ota (1919 Pardubice - 1996 Praha)

    Olej na plátně, 63 x 95 cm, rámováno, datace 1964, signováno dole uprostřed Janeček 64, zezadu opatřeno přípisem s určením.
    Toto dílo, datované do roku 1964, podává divákovi sondu do dobových pocitů, které byly součástí přerodů šedesátých let v Československu. Ota Janeček se v díle dotýká podstaty bytí, samotné existence, jak zní název díla, životem v jeho konturách a znacích. Malíř zde pracuje s až geometrizujícími tvary, jenž abstraktně vypodobňují reakce toho kterého oddílu lidského bytí a nebytí. Celý pohled se tváří jako stylizovaná situace pod zrakem mikroskopu, kdy se mikroorganizmy pohybují jedna přes druhou, ale přesto dodržují nastavený řád přírody. Uprostřed hrají dva kulaté, sytě barevné útvary ve žluté a cihlové barvě. Ty zdánlivě koncertují děj celého obrazu a přitahují oko diváka, s tichým doufáním, že se některá část pohne. Celé dílo je vytvořeno s velkou jemností a přihlížející se s obrazem dostává jak do fantaskní reality daného mikrokosmu, tak do přívětivé nálady, jenž může plodit otázky, které se jak v letech šedesátých, tak i dnes hromadí a čekají na vyřčení. Ota Janeček zde ztvárnil dané téma svým nezaměnitelným rukopisem a dané dílo by nemělo uniknout žádnému ze sběratelů tohoto autora.

    • zpět