013 | HLAVA STARÉHO CLOWNA

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na plátně, 45 x 30 cm, rámováno, datace 1966, signováno vpravo dole Janeček 1966, zezadu přípis s určením, č. soupisu díla 4023.
    Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jiřího Machalického.
    Malba vystihuje odevzdanost a vyčerpání starého herce, jenž svou duši svázal s cirkusovou zábavou a plně se jí odevzdal. Ota Janeček zde ukazuje divákovi svou né tak typikou polohu své tvorby. Pro autora je typické lavírovat mezi hranici magického realismu a abstrakce, zde se pustil do realistického námětu, přesto ve zde nerealizované poloze. Clouwn je zde podán v duchu Janečkových hlav, ale přesto dostal větší dávku reálných znaků, a to nejen méně stylizovanější tvář, ale například i pokrývku hlavy, černý klobouk. Malíř si zde pohrál s dvěma odstíny barev, a to černou a žlutou, jež doplňují běloba a šedavý přechod. Dílo má svým názvem a podtextem takřka existencionální obsah a vyzývá diváka k zamyšlení. Datace dílo zařazuje do roku 1966, a dává tak na zřetel kontrast doby šedesátých let, jejího postupného otevírání se světu, které záhy skončilo rokem 68. Hlava starého Clowna je výtečným Janečkovým dílem šedesátých let, jedinečné svou formou a obsahem.

    • zpět