• KRAJINA SE ZÁRODKY ŽIVOTA

081 | KRAJINA SE ZÁRODKY ŽIVOTA

JANEČEK Ota (1919 - 1996)

Olej na sololitu, 32,5 x 40,5 cm, rámováno, datace okolo r. 1984, signováno vpravo dole Ota Janeček, č. kat. 9303.
Posoudil a pravost potvrdil Ing. Tomáš Janeček.
V předloženém díle se autor vrací ke svému takřka celoživotnímu tématu, a to námětu trav. Toto téma začal plně autor rozvíjet během padesátých let a jeho organický potenciál byl v jeho díle následně rozvíjen dále. V námětu se vrátil v realistické poloze zasazené do snové krajiny, nechávající promluvit jeho symbolický podtext. Na plátně jsou zobrazeny dvě těla trav, jedno v oranžovém a druhé v červeném tónu. Jak napovídá název, představují traviny mužský a ženský aspekt, zachycené spojení nechalo vzniknout životu zosobněnému zářícím vejcem. Toto vejce je položeno na horizont, stejně jako život dávající slunce. Tato paralela podtrhuje celý námět a dává vzniknout výtečnému dílu z autorovy tvorby osmdesátých let. Janeček tu skvěle využil svých zkušeností ve stavbě prostoru a práce s valéry barev. Umělec tak promlouvá svým typicky citlivým jazykem a potvrzuje své jedinečné kvality na malířském poli.

  • dosažená cena: 72 000 CZK