• KVĚTINOVÁ KOMPOZICE

082 | KVĚTINOVÁ KOMPOZICE

JANEČEK Ota (1919 - 1996)

Olej na kartonu, 49,5 x 70 cm, rámováno, datace 1959, signováno vpravo dole Janeček 59, č. kat. 9278.
Nabízené plátno je svou formou a koncepcí jistou přechodovou stylizací mezi tématy Trav let padesátých a Organismu či Buňkami let šedesátých. Ota Janeček se v předloženém díle projevuje abstrahující formou vegetabilního námětu. Ony Trávy, květenu, přírodní aspekty zde autor zgeneralizoval na základní tvar a za pomocí barevných přechodů a kubizujících průhledů vytvořil Ota Janeček jakýs mikrokosmos, život sám o sobě. Malíř se vrací ke kubistickému ražení, přesto zůstává v osobitém ražení a přistupuje ke předchozím tématům více formálně, a přesto zůstává lidové téma, inspirované přírodou, projevující se ornamentální formou. Malíř celou scénu přírodního výjevu vypracoval jako jakýsi návrh mozaikového typu, kdy části scény jsou komponenty, jež skládají dohromady samotný výjev. Ota Janeček se v předloženém díle projevuje již jako vyzrálý umělec a své nabité zkušenosti, píli a jistou dávku nadhledu nechává v díle mistrovsky promlouvat k oku diváka.

  • zpět