029 | ORGANISMY

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na plátně, 25,5 x 44,5 cm, rámováno, datace 1962, signováno dole uprostřed Janeček a zezadu na plátně Ota Janeček 1962, zezadu štítek s č. kat. 4008.
    Ota Janeček prozkoumává osobitý kosmos organismu. Výjev, ztvárněný tímto velkým českým malířem druhé poloviny dvacátého století, je sondou do svébytného vesmíru s jeho vlastními pravidly. Toto dílo zobrazuje zdánlivou síť propletenců, neuronů chceme-li, které na sebe vzájemně navazují a spojují celý prostor pohledu ze všech stran. Ota Janeček zde zvolil kombinaci linií s plochou, centry, které jsou zosobněny oválnou podobou. Tyto neurony levitují v tmavém prostoru daného kosmu, nesoucí jednu z mnoha informací, pravd světa. Dílo Organismy je datováno do roku 1962, do let šedesátých, kdy se český národ opět nadechoval ke změnám, které bohužel byly smeteny ze stolu. Janeček zde jako by toužil po poznání, které se skrývá za oponu věcí, onu hybnost, která ovlivňuje lidství, posouvá ho kupředu. Dílo je nádherný příkladem Janečkovy práce s těmito organickými formami, jeho zastavením v abstraktních vodách umění, které jinak potrhuje jeho realistickou tvorbu. Organismy je dílo, které je svou formou přímo ornamentálního charakteru, je dílem krásného zachycení jedinečností bytí. Ota Janeček v předloženém díle divákovi podává výtečný vhled do své tvorby let šedesátých a podtrhuje svou houževnatost ve formách a svou jedinečnost.

    • zpět