• STRUKTURY

083 | STRUKTURY

JANEČEK Ota (1919 - 1996)

Olej na plátně adjustovaném na lepence, 70 x 59,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole O. Janeček, č. kat. 8341.
Malíř v daném díle využil svého tematického repertoáru a využil organických struktur k vytvoření jedinečného mikrokosmu. Ota Janeček nechal organickou složku promlouvat po celý svůj tvůrčí život. V nabízeném díle autor předkládá výtečné zpracování osobitého světa tvarů a barev, které jako by otevíraly divákovy okno do svébytného světa s vlastními fyzikálními zákony. Daná struktura navozuje pocit nekonečného prostoru plného tvarů, svými tmavými odstíny dílo tento ráz jen podtrhuje a mate divákovy smysly. Janeček v daném díle zobrazil přírodu, život v jeho detailním zpodobení a předložil divákovi velice vyrovnané dílo jehož kvality mluví za vše. Struktury jsou nejen výborným dílem po stránce výtvarné, ale i po stránce estetické.

  • dosažená cena: 100 000 CZK