028 | TŘEŠNĚ

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na kartonu, 23,5 x 36,5 cm, rámováno, signováno vlevo nahoře Janeček a na zadní straně Janeček, katalogové č. 10, s. 41.
    Divák hledí na autorem zpracovaný žánr, jenž provází civilizaci již od samých počátků. Již staří Řekové si dávali tzv. xenie, malé malby, zobrazení potravin pro vzájemnou potěchu. Ota Janeček zde pracuje s žánrem zátiší velice jemným a citlivým přístupem. Zobrazené ovoce, třešně, malíř vkládá do pravé strany díla, a to na šedavý kus látky, snad zosobňující ubrus. Celý výjev je zasazen do zelenavého pozadí, samostatného imaginativního světa, jak je to pro Janečka typické. Dílo je svou formou sic jednoduché, ale přesto oku lahodící a pokud dostane své místo na bělostné stěně, stává se vhodným doplňkem komplikovanějších děl. Zátiší vyniká hlavně svou líbezností a věcností zobrazení. Janečkovy třešně dokazují, že pravý malíř umí uchopit sebemenší námětovou linii a vytvořit z ní nosnou, krásnou práci.

    • dosažená cena: 48 000 CZK