030 | TVARY

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na papíře, 72 x 49 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1970, signováno vlevo dole Janeček 70, zezadu štítek s č. kat. 4151.
    Autor v nabízeném díle propůjčuje organickému motivu naprosto zgeneralizovanou formu, takřka geometrických tvarů. Ota Janeček přináší divákovi pohled do jakéhosi alternativního světa s vlastními pravidly. Při pohledu na kompozici díla lze interpretovat mnohé, od pohledu na loďku se sluncem nad horizontem, po životadárné vejce, jež se v autorových dílech objevuje pravidelně. Janeček tu použil specifické nanášení barvy na podložku spolu s rozpíjením a rozháněním barevné hmoty. Dualistické černobílé vyznění divákovi podává až dogmatický pohled na svět sám pro sebe. Autor na počátku sedmdesátých let podobných děl vytvořil více a lze jeho konání interpretovat jako určitou reakci na události konce let šedesátých. Dílo je z estetického pohledu výtečně konstruováno a je tak vkusným doplněním žitého prostoru. Obraz je reprezentativním vzorkem tvorby a přístupu Oty Janečka z přelomu let šedesátých a sedmdesátých.

    • dosažená cena: 30 000 CZK