110 | V TRÁVĚ

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na plátně, 20,5 x 32 cm, rámováno, datace – 1951 – 1952, signováno vpravo dole O. Janeček.
    Ota Janeček nám v nabízením plátně přináší unikátní snoubení malíře tzv. generace druhé světové války, jejíž tíživé důsledky převedl do odlehčených a neobyčejně lyricky cítěných intimních pláten. V počátcích tvorby se věnoval kubistickým zátiší fillovského typu a od padesátých let převládlo v Janečkově díle nefigurativní zobrazování skutečnosti. Vydal se cestou tzv. lyrického realismu, který se soustředí na harmonickou souhru barev a tvarů čerpaných z bezprostředního vidění zejména přírodních motivů. Příkladem oné souhry nám je obraz V trávě, který velmi detailně zaměřuje svět přírodních miniatur a umožňuje tak divákovi nahlédnout na realitu z žabomyší perspektivy. Pro Janečka typická svěží barevnost kontrastních odstínů a ostrých tvarů svědčí o Janečkově neustálém hledání vyváženosti dvou pólů; světla a tmy, barvy a stínů, ostrých a oblých tvarů. Tyto neustálé hravé šarvátky se staly pro malíře více než signifikantními a neochvějně se zaryly do paměti dějin českého poválečného umění, jakožto celá jedinečná tvorba Oty Janečka.