114 | REMÍZA

    JANOUŠEK Karel (1933 - 2017)

    Koláž na papíře, 23 x 20 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1987, signováno vpravo dole JK 87.
    Autor se v díle projevil nejen jako následovník lettrismu, ale i tendence neokonstruktivismu. Předložená koláž tvořena znakovým námětem spolu s monochromně laděnými plochami, vytváří vyrovnanou formu a diváka uvádí do stavu zaujetí. Karel Janoušek se zde projevil, jako zdatný tvůrce díla esteticky nejen rozvážného, ale i formálně výtečně uchopeného. Práce je barevně vyrovnaná, využitý znak je použit velice vhodně. Vše jmenované tvoří krásnou ukázku práce se znakem a použitá adjustace jen vše výtečně podtrhuje. Ona remíza, jež se před očima diváka odehrává, potvrzuje, že Karel Janoušek je autorem, který nejen miluje práci s písmem, znakem, ale je hrdým zastáncem lettristické filosofie tvorby.

    • zpět