001 | TŘI VĚCI V KRAJINĚ

    JANOUŠEK Vladimír (1922 - 1986)

    Nástěnný objekt, 90 x 65,5 cm, rámováno, datace 1979, signováno vpravo dole V. Janoušek 79, zezadu přípis s určením.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Karel Srp.
    Divák má možnost spatřit jedinečné dílo českého autora, umělce, který byl jedním ze spoluzakladatelů skupiny UB 12. Vladimír Janoušek, malíř a sochař, v předložené asambláži, nástěnném objektu, spojuje právě tyto dvě své polohy do prostorového řešení, které si hraje s naším optickým vnímáním. Divákovy smysly jsou pobízeny k plnému využití. Můžeme mluvit o provokaci, jak optického, tak haptického vidění světa. Ony tři věci v krajině, jež daly název samotnému dílu, vystupují z předkládané plochy, jakési krajiny, jež je strukturována nejen řády usazení věcí, ale i vertikalitou prostoru a rýhováním linií, které dělí danou krajinu do vícero pater. Tyto „věci“ jsou aranžovány se vším detailem pro realistické podání, připomínajíc jakýsi zapomenutý lidský odpad, produkt bytí, a to kdesi v poušti zapomnění, místa, kam se vše odkládá, aby se zapomnělo. Vladimír Janoušek se zde předvádí jako výtečný mystifikátor a umělec, jemuž není cizí nejen třetí rozměr díla, který často aplikoval ve svých sochařských počinech, ale též smysl pro nadsázku a provokaci, která vede publikum k jakési sebereflexi. Celý námět práce je veden v potemnělém duchu šedavých tónů a podává nám svým rozměrem napřaženou dlaň pro zúčastnění se daného výjevu, abychom se stali jeho součástí, či se nám snaží říci, že již jeho součásti jsme. Vladimír Janoušek se svou manželkou Věrou Janouškovou jsou stálicemi nabídky českého poválečného umění, ale nabízené dílo Tři věci v krajině je neobyčejným a osobitým řešením interpretace krajiny a předmětů, příběhu odehrávajícím se v něm. Jeho nadsázky, styl provedení a forma jsou jedinečné i v tvorbě autora a sběratelům české nové moderny, poválečného umění a v neposlední řadě obdivovatelům generace let šedesátých by dílo Tři věci v krajině nemělo uniknout.

    • dosažená cena: 280 000 CZK