029 | ŠTRAMBERSKÁ TRŮBA

    JARONĚK Bohumír (1866 - 1933)

    Barevný dřevoryt na papíře, 53 x 44 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1923, signováno vpravo dole B Jaroněk 1923.