• PÁV

186 | PÁV

JASUSCH Anton (1882 – 1965)

Olej na lepence, 38,3 x 47,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole Jaszusch.
Divákovi se nabízí pohled na jedno z děl autora, jehož tvorba patří mezi vrcholné výtvarné projevy moderního umění 20. století na Slovensku. Dílo Antona Jaszusche svým přístupem vychází z postimpresionistických premis. Malířovo dílo se vyznačuje zájmem o čisté výtvarné problémy, zejména o vztah plochy a linie a též o neobvyklou, malířem procítěnou barevnost v malbě. Malířova tvorba je jedinečným provázáním secesivních prvků, dekorativismu a také jistou reminiscencí na plenéristické zaujetí impresionistů. V díle Páv se zračí autorova zkušenost ze zajateckých táborů, která otřásla jeho duchovním světem a též se projevila do jeho tvorby. Předložené dílo spadá do autorova existenčního období, kdy se zabýval otázkami samotné existence lidského života, místa člověka na zemi i v kosmu, jeho etického poslání. Dílo zobrazuje páva, avšak zobrazeného takřka orfickým způsobem v rámci abstraktního ražení. Tento dynamicky vířivý element lze vidět též u autorova velkolepého díle Putování duší (Koloběh života, sbírka SNG), a nebo v díle Danae (sbírka SNG). V nabízeném díle se projevuje charakteristická plošnost a dekorativnost upozaďující prostorovost výjevu a jeho obsah. Kruhová kompozice hýří bohatou barevností a energií, jenž koresponduje jak s onou barevností pavího ohonu, ale co je hlavní, s organickými projevy přírody a vesmírem samotným. Předložené dílo má všechny náležitosti a kvality autorova díla první poloviny dvacátých let a je výtečnou ukázkou jak tvorby autora, tak vůbec malířské slovenské tvorby 20. let dvacátého století.

  • zpět