062 | AKT Z RUE DES ÉCOUFFES

    JÍRA Josef (1929 - 2005)

    Olej na plátně, 40 x 50,5 cm, rámováno, datace 1985, signováno vpravo dole Rue des Ecoufferr Paris 85 J. JÍRA.
    Autor díla, znám povětšinou jinými náměty, zde divákovi přináší pohled do ložnice, pohled na krásku s havraními vlasy. Josef Jíra v díle nezamlčuje svou malířskou techniku, přístup k barvám, ale netypicky pro svou tvorbu osmdesátých let, nejen že využil ojedinělý námět, ale i tvarosloví, zachycení reality. Dívka, odhalená ve své kráse, ležíc na karmínovém potahu postele, kontrastuje se svou alabastrovou pletí nejen s onou rudou plností, ale s celým interiérem zahaleným do šerosvitu. Dívka, ve svém klidu, má zavřené oči, nehnutě leží ve společnosti sklenice červeného a malých drobností, které dotvářejí nahodilost situace a zachycení této krásy. Josef Jíra výtečně využil barev k utvoření prostoru, navození atmosféry, přesto se nevzdává linií a vyčleňuje tak jednotlivé komponenty v prostoru. Hra barevných gest v pozadí postavy na jednom z polštářů krásně koresponduje s poťouchlostí autora využit koláže, kusu potisklého papíru, jímž autor nezapřel svůj přístup k tvorbě. Akt z Rue des Écouffes je ojedinělým dílem na poli tvorby Josefa Jíry osmdesátých let, je důkazem autorovy návštěvy města světel, je skvělou ukázkou odlišné polohy autora a v neposlední řadě nádhernou formou, zachycením ženské krásy ve své křehkosti a síle.

    • dosažená cena: 180 000 CZK