• DAMAŠSKÁ BRÁNA

001 | DAMAŠSKÁ BRÁNA

JÍRA Josef (1929 Turnov - 2005 Malá Skála u Turnova)

Olej a asambláž na plátně, 90 x 100 cm, rámováno, datace 1995, signováno vpravo dole J. JÍRA 95, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením.
Zde umělec podává divákovi pohled na tzv. Damašskou bránu, jednu z jedenácti bran v hradbách starého města Jeruzaléma, svatého města, jež je důležité nejen pro křesťanství, ale i pro ostatní monoteistická blízkovýchodní náboženství. Brána je osvětlena po pravé straně námětu atmosférickým, palčivým světlem a tvoří tak kontrast s levou částí díla, které se centralizuje do tmavých poloh průchodu brány, který ústí do velikého oka, oka kyklopského typu, toliko typické pro dílo Josefa Jíry. Výjev podává pohled na zástupy lidí, mačkající se před vstupem do průchodu, jako ovečky, jdoucí za svým pastýřem. Těla postav jsou vyvedena zkratkovitě, ale přesto jednotliví jedinci jsou rozpoznatelní a dodávají divákovi pocit ztotožnění se s námětem. Barevná paleta díla je nesena v mírnějších tónech, ale sem tam se malíř dotkl plátna s kontrastní hutnou barvou červené či žluté. Postavy jsou zobrazeny v nadčasové podobě, se svými klobouky a kníry, někteří upínají oči směrem k divákovi, jako by on sám byl jeden z mnoha v daném zástupu přicházejících. Celá Damašská brána je orámována modrým nebem s jemnou oblačností, druhý pomyslný rám obrazu je žlutobílého ražení a obraz tak více centralizuje. Na bělostné zdi brány je jemným, kresebným stylem vyobrazena Davidova hvězda jako propojení nebeského s tím pozemským. Josef Jíra jde v tomto díle pro něj typickou tematickou cestou a diváka seznamuje se svou intepretací religiózních témat s jasnou dávkou autorského přispění. Dílo Damašská brána je smělým, reprezentativním dílem autora a velice zajímavou položkou aukce.

  • dosažená cena: 270 000 CZK