023 | KONVALINKY

    JÍRA Josef (1929 - 2005)

    Olej na plátně, 30 x 40 cm, rámováno, datace 1974, signováno vlevo dole J. JÍRA 74.
    Autor díla zde do popředí usadil kytici konvalinek, parafrázi na devětsilní tvorbu autorů dvacátých a třicátých let a do pozadí instaloval malou obec pod skalisky. Josef Jíra v nabízeném díle kombinuje téma zátiší, které v jeho podání není toliko typické, spolu s krajinným pohledem, ve kterém divák autora již velice dobře poznává. Tato dichotomie poloh není u autora toliko známa, ale výtečně se zde doplňuje. Malíř, jenž si v mnoha plátnech vystačil s omezenou paletou barev, zde najednou zapojil jiskrné tóny zelené v podání stráně v kompilaci s pronikavou červení střech obydlí. Jmenovaná stráň pomyslně rozděluje náměty na dvě části. Pohled se zdá jako sen, myšlenka, která autorovi utkvěla v paměti a vydrala se pomocí štětce a barev napovrch. Josef Jíra zde opravdu žije, nejedná se zde o ponuré podívané, divák si může libovat v pozitivním náboji díla a nasávat danou atmosféru. Sedmdesátá léta jsou ve tvorbě Josefa Jíry vyhledávaným obdobím a plátno Konvalinky je výtečným vzorkem malířových snah této dekády a pro sběratele krásnou příležitosti, jak obohatit svou sbírku o jedinečný kus.

    • dosažená cena: 90 000 CZK