002 | Z APOKALYPSY

    JÍRA Josef (1929 Turnov - 2005 Malá Skála u Turnova)

    Olej na plátně, 100 x 70 cm, datace 1991, signováno vpravo dole J. JÍRA 91, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením.
    Toto velkoformátové dílo pochází z tvorby malíře, jenž si v posledních letech znovu vydobývá své místo v prostorách galerií a aukčních domů. Josef Jíra se zde zabývá biblickým tématem, tématem, které se stalo pro jeho tvorbu typické a jehož poloha umělci velice vyhovovala. Z obrazu k nám promlouvají čtyři jezdci apokalypsy, na svých hrozivých ořích, a děsivou podobou všeho, co lidstvo čeká s příchodem zkázy, kterou jezdci přinášejí. Námět je malířem veden v pošmourných tónech a podtrhává tak prožitek nabídnutého tématu. Na působivosti dílu přidávají barevné doteky výrazných, hutných tónů, které rozpohybovávají celou vyjevenou událost. Jeden z jezdců je vymalován v bezprostřední blízkosti divákova pohledu, na kraji díla tak, aby silně uchvátil divákovu pozornost. Tento blízký dotek je utvrzen i rámováním celého výjevu do rámu vytvořeného z šedavé linie a čtveřice známých tzv. barev, znaků karet, jako piky a srdce, jež možná napovídají, že celý námět je jedna velká hra života či s životem. Onu myšlenku hry, osudové hry též ikonograficky napovídá černobílá šachovnice ve středu obrazu, která jakoby stavěla jezdce do polohy pouhých figurek. Cele Jírovo dílo se nese v jemně melancholickém duchu, v jakési formě barokního divadla, kde vše je jen Theatrum mundi a člověk je jen divákem. Dílo je skvělou ukázkou surového Jírova přístupu k námětům religiózního ražení a příkladem výtečného díla jak po stránce kvality v rámci autorovy tvorby, tak po stránce širší, tvorby českého umění přelomu tisíciletí.

    • dosažená cena: 210 000 CZK