024 | ZIMA NA MALÉ SKÁLE

  JÍRA Josef (1929 - 2005)

  Olej na plátně, 41 x 50 cm, rámováno, datace 1970, signováno vpravo dole J. JÍRA 70.
  Vystaveno a publikováno:
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014; s. 131
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4. 9 - 1. 11. 2015, str. 691, výstavní štítek.
  Dílem se nám nabízí pohled na každodennost zimního života v Malé Skále. Josef Jíra, jeden z nejzajímavějších českých autorů českého umění druhé poloviny dvacátého století v díle předává divákovi své osobní nazírání na krajinu, se kterou svázal svůj život. Místo, krajina, lidé Malé Skály dali malíři prostor k jeho tvorbě, jeho životu zde, a to po autorově těžkém úrazu, z něhož se dostával právě v podhorské krajině. Malá Skála a přilehlá krajina dala mnohdy samotný námět Jírovým dílům a je s nimi úzce provázána. Příkladem tohoto námětu je předložené dílo. Jíra zde zgeneralizoval barevnou škálu převážně na černobílé odstíny a do toho zakomponoval barevnost života lidí a jejich obydlí sledovaného místa. Dílo Zima na Malé Skále je krásným příkladem malířovy práce sedmdesátých let, jeho osobitého zachycení reálií, jež malíř staví do mnohdy fantaskních poloh a interpretací. Malá Skála je zde zachycena intimně, z jakéhosi okna, nejedná se o klasické krajinářské nazírání, ale o osobní pohled malíře, obyvatele Malé Skály. Jírova díla z let sedmdesátých se na trhu nepohybuji moc často a nabízené dílo je tak příležitostí k obohacení sbírky autorovy tvorby a českého umění sedmdesátých let obecně.

  • dosažená cena: 160 000 CZK