109 | ZÁMEK V NOVÝCH DVORECH

  JIRÁNEK Miloš (1875 - 1911)

  Olej na plátně, 70 x 96,5 cm, rámováno, datace – po roce 1900.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jaromíra Zeminy.
  Vystaveno:
  Miloš Jiránek (1875-1911) / Zápas o moderní malbu, Galerie výtvarného umění v Chebu, 5. 4. - 17. 6. 2012.
  Světlo v obraze, Český impresionismus, Jízdárna Pražského hradu, S.V.U. Mánes, Správa Pražského hradu, 6. říjen 2017 - 7. leden 2018.
  Publikováno:
  Tomáš Winter, Miloš Jiránek, Praha 2012, s. 134.
  Světlo v obraze, Český impresionismus, Inspirace blízké i vzdálené, S.V.U. Mánes, Praha, 2018, s. 499.
  Autorem díla je Miloše Jiránka, absolventa Pirnerovy a Hynaisovy školy, malíře, grafika, spisovatele, redaktora a vůbec spiritus movens českého kulturního života přelomu 19. a 20. století. Autor se dožil pouhých 36 let, přesto se svými činy zasadil o mnohé a svou osobností byl hybatelem soudobého kulturního dění. Miloš Jiránek se v daném díle projevil jako velký umělec. Nabízené dílo zobrazuje pohled na část renesančně – barokního zámku v Nových Dvorech, ve kterých byl autor se svou rodinou. Dílo pochází z raritního období okolo roku 1900, protože bylo takřka poslední etapou Jiránkova nešťastně skončeného života. Na díle je vidět autorův radikální obrat v teorii malby, kdy zapudil akademickou školu Hynaisovu a přiklonil se ke stavbě námětu přímo nanášenou hmotou barevných past. Podané dílo je toho skvělým příkladem a můžeme mluvit až o hmatatelném důkazu tohoto počínání. Jiránkovi se zde podařilo přesáhnout samotný krajinný námět v něco expresivnějšího. Vytvořil zde jakési napětí mezi architekturou a přírodou jí obepínají ve zcela nový výraz, o který se malíři pokoušejí posléze až ke konci desátých a dvacátých let. Výjev se se svou myšlenkou neomezuje pouze na žitý, ukázaný prostor, ale podává určitý přesah za hranice představitelného. Obraz je protkán nesmírnou světelností barev, jež se tetelí v žáru letního slunce. Miloš Jiránek se zde vydal na novou uměleckou cestu, která by nejspíše skončila u avantgardního vyznění a stála mezi jejími českými velikány. Malíř zde podal zdánlivě jednoduché téma v nesmírně silných a promyšlených konotacích. Barvy vytvářejí skvělé vztahy se chtěnou hmotou, a co se týče plánů, autor si vystačil s klasickou koncepcí, ale například nízké mraky vyvedené v pastózním stylu napovídají jeho moderní směřování. Dílo Zámek v Nových Dvorech je neobyčejnou ukázkou malířova jedinečného počínání a výtečnou ukázkou dobového utváření českého umění.

  • zpět