107 | K VINICÍM NA MĚLNICKU

  JIROUDEK František (1914 - 1991)

  Olej na plátně, 70 x 97,5 cm, rámováno, datace 1939, signováno vpravo dole Jiroudek 39.
  Vystaveno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, SVU Mánes a Správa Pražského hradu, 4.9 - 1.11., Praha, 2015.
  Publikováno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, SVU Mánes a Správa Pražského hradu, Praha, 2015, s. 644.
  Autor nabízeného velkoformátového plátna, člen skupiny Sedm v říjnu či civilistní Skupiny 42, v daném díle zapojil všechny své osobité přístupy a podal nám svou milovanou krajinu v jejím typickém zasněném vidění. Františka Jiroudka lze označit za výrazného koloristu své generace, spojeného zejména s monumentálně pojatými krajinnými a figurálními náměty. Od roku 1954 se věnoval především svému milovanému kraji v okolí Liběchova a Mělnicka. Jeho přilnutí k vinařskému kraji se projevuje i v nabízeném díle K vinicím na Mělnicku. Divákovi se nabízí pohled na dvě stavení položená na svahu vinic. Celé plátno je laděné do teplých tónů žluté a zelené, navozujíc teplo zachyceného momentu letního času. Naproti nám kráčí žena s nůší, jež rozpohybovává život na plátně, který tvoří obyvatelé vinařského stavení spolu s tažným zvířetem. Celkový klid linoucí se zpoza plátna podtrhávají letním žárem chvějící se oblaka, kontrastující svou jemnou modří s výraznou barevností úrodné země středočeských vinic. Žlutá stavení zde Jiroudek vymaloval jako dva ochránce, kteří bdí nad jednotlivými tratěmi a přetvářejí zde plod přírody v pověstný nápoj bohů. František Jiroudek v předloženém díle nechal promluvit svůj typický, nezaměnitelný přístup ke krajinnému reliéfu a co víc, přiblížil divákovi svůj kraj s citlivostí sobě vlastní.