022 | BARIKÁDA

    JOHN Jiří (1923 - 1972)

    Tuš na papíře, 30,5 x 21,5 cm, rámováno, pod sklem, signováno vpravo dole JOHN GIII.
    Opatřeno potvrzením díla od bratra autora Vladimíra Johna.
    Autor díla Jiří John, byl český malíř, grafik a ilustrátor. Své vzdělání získal na grafické škole v Praze a poté (1946-51) na VŠUP v Praze u prof. J.Kaplického. Během své umělecké kariéry často spolupracoval s architekty. Společně se svým přítelem Václavem Boštíkem vytvořil památník židovských obětí nacismu v Pinkasově synagoze. Od r. 1963 působil jako pedagog na pražské Akademii, kde vyučoval kresbu. V r. 1956 se s V. Boštíkem poprvé dostává do Paříže. Od r. 1964 prakticky až do smrti vystavuje velmi často v zahraničí, kde za svá díla získal mnohá ocenění. Jeho tvorba se od 40. let věnuje převážně krajině, od realistických počátků až ke krajině-zátiší ke kterým se ve své abstraktní tvorbě propracoval. Námětem jeho děl byla především příroda, hmota a světlo; kombinaci každého pak nalezneme i v aukci nabízeném díle ‘Barikáda’. Výsostně symbolistická kresba tuší je ojedinělým příkladem Johnovy figurální tvorby, neboť autor se rozhodl do kompozice navršených cihel tvořících barikádu umístit ležící mužské tělo, jež se tak stává její součástí nejen symbolicky, ale i hmotně. John se v tomto díle projevuje jako mistrný kreslíř perfektně ovládající tuto techniku; jeho kresebný styl dokáže přesně vystihnout světelné kontrasty a ostré linie dodávají celému výjevu na naléhavosti.

    • dosažená cena: 12 000 CZK