• BLANCHE – SEDÍCÍ ŽENSKÝ AKT ZEZADU

086 | BLANCHE – SEDÍCÍ ŽENSKÝ AKT ZEZADU

KARS Jiří (1880 Kralupy - 1945 Ženeva)

Olej na překližce, 94,5 x 65,5 cm, datace – okolo r. 1933, signováno vlevo dole Kars, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jany Orlíkové, PhD. a restaurátorským průzkumem Ak. mal. Šárky a Petra Bergerových.
Malíř melancholického expresívního výrazu, původně syn mlynáře, po vystudování gymnázia v Praze studuje na AVU v Mnichově u F. Stücka, kde poznal P. Kleea. V letech 1906 - 1907 je v Paříži, odkud cestoval do Španělska, kde byl zaujat Goyou a Velázquezem. Poté se vrací přes Prahu do Paříže a stává se naturalizovaným Francouzem. Na počátku 2. světové války pracoval v Lyonu, odkud se uchyluje do Švýcarska, kde zvolil dobrovolný odchod ze života. Karsova malba po absolvování mnichovské akademie směřovala k základním pramenům moderního umění. V letech 1907 - 1908 souvisela jeho malba s expresivním impresionismem (paralelním skupině Osma). V roce 1909 vystavuje v Praze s německými výtvarníky a je nazván B. Kubištou - analytickým impresionistou. Po válce se stal Kars kmenovým umělcem galeristy a vydavatele H. Goltze v Mnichově. V této době je označován za expresionistu. Ve dvacátých letech se přiklonil k figurativní tvorbě (akty a portréty), ovlivněné Derainem, částečně i Matissem (krajiny), kde jasnou barevnost s dynamickou pevnou linií střídala stále častěji pochmurná tonalita. V 20. a 30. letech byl řazen do modernistického okruhu L´École de Paris. Ve 40. letech se orientoval vedle krajin na obrazy s dětmi.
Autor viz T 1/467, V 3/20, TB 19/570, B 6/167, NEČVU 2/1001.

  • dosažená cena: 460 000 CZK