KARS Jiří: EIN PAAR

  Olej na plátně, 61 x 38 cm, rámováno, datace 1931, signováno vlevo dole Kars 31, zezadu štítek spolku Moravských umělců, výstavní číslo, poštovní razítko.  Opatřeno odborným posudkem Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy.  Vystaveno:
  • Ausstellung Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens Scholle und Sonderausstellung Georg Kars, 3. 5. - 25. 5. 1931, Mährischer Kunstvereien, Brno, 1931.  Publikováno:
  • Ausstellung Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens Scholle und Sonderausstellung Georg Kars, 3. bis 25. Mai 1931, Mährischer Kunstvereien, Brünn. kat. výstavy.  Nabízí se nám pohled na výtečné dílo autora, který přesáhl svým věhlasem hranice svého rodiště a navždy se zapsal do dějin umění jako malíř vysokých kvalit nejen českého ale i francouzského území. Dílo Ein Paar, pocházející z ruky Jiřího Karse, nám dává možnost vhledu do života nočního podniku, života jeho návštěvníků se vším, co obnáší. Divák hledí sic na pár sedící u stolu v příšeří podniku, přesto se hlavní pozornost ubírá ponejvíce na nejblíže zobrazeného muže. Ten, hledíce směrem za stůl, vybízí k zapojení se do malířem zvoleného momentu, na druhou stranu je z jeho pohledu s nádechem lehkého úsměvu cítit jakýsi pocit melancholie, kterou tak skvěle ve svých dílech dokázal Jiří Kars divákům zprostředkovat. Dílo autor zaslal v roce 1931 na spolkovou výstavu Sdružení německých výtvarných umělců na Moravě a ve Slezsku "Rodná zem" konající se v Domě umělců města Brna a své dílo si považoval již tehdy vysokou prodejní cenou. Malba plně odpovídá autorovu rukopisu dané doby a přináší zlomek nálady dobové Francie v níž autor v daném roce pobýval a přenáší jej do moravské metropole, která například s Libercem, byla vždy centrem německé kultury a českých Němců. Jiří Kars zobrazil může v lehkém, tmavém obleku, sedícího na okraji stolu, stejně tak jako nejspíše na okraji společenského žebříčku. Malíř velice důmyslně vložil pár tak, že se žena dostala do pozadí a jen zpoza mužova ramena vykukuje do prostoru před diváka, jako by reagovala na právě příchozího do daného podniku. Zobrazený pár je vyveden v typickém jazyce malby Jiřího Karse. Hlavně muž má tmavé vlasy a signifikantně přimhouřené oči, které jsou v tomto případě podpořeny letmým úsměvem ve tváři. Kars, malíř aktů a noblesy, v nabízeném díle pro změnu podává sondu do citlivosti života jedince a jako i další z umělců z okruhu blízkého Suzanne Valadon či Maurice Utrillo, si i v době velké slávy kubismu a čím dál více nastupující abstrakce v malbě, zachoval svůj svébytný ráz a jedinečnost na poli nejen českém ale i světovém. Dílo Ein Paar je důkazem osobitého Karsova přístupu a nádherným příkladem jeho meziválečné tvorby.


  • vyvolávací cena: 700 000 CZK