• ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE

199 | ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE

KASSAK (Kaššák) Ladislav (Lajos) (1887 Nové Zámky – 1967 Budapešť)

Olej na dřevě, 79 x 100 cm, signováno vpravo dole L.K.
Maďarský malíř a spisovatel, ústřední postava maďarského konstruktivizmu. Patřil k iniciatorům vystoupení z budapešťského Kruhu maďarských naturalistů a impresionistů. Pod názvem Hledači manifestovali rozchod s tzv. přírodním principem ve prospěch neoimpresionismu, v roce 1909 se z okruhu Hledačů zformovala první maďarská avantgardní skupina Osma. Ještě radikálnější byla později založena skupina Aktivistů, reprezentovaná právě Lajos Kaššákem. Od 1909 absolvoval studijní cesty do zahraničí, kde se seznamoval s novými směry (konstruktivismus, expresionismus, futurismus). Vystavoval v Csóka Galerii (1957) a v Paříži (1960).

  • dosažená cena: 90 000 CZK