Velká sálová aukce v Obecním domě - 7. října 2018 od 13:00 hodin
PRAHA, OBECNÍ DŮM - GRÉGRŮV SÁL 

 | 239x

  • hledej
Vážení přátelé a obchodní partneři,

aukční síň European Arts je od začátku svého působení na českém trhu s uměním nositelem nových trendů, což považujeme za jednu z našich největších předností. Myslíme si, že nastal čas, aby sběratelé a investoři na českém trhu s výtvarnými díly měli možnost dražit komfortním způsobem tak, jak je to běžné všude jinde ve světě.

Nadále budeme v našich aukčních katalozích, jako například Christie’s nebo Sotheby’s, zveřejňovat pokud jde o cenu u jednotlivých děl pouze odhadní pásmo. Nejnižší podání je dohodnuto buď přímo s objednatelem aukce a licitátor jím zahájí dražbu konkrétního díla, nebo je s objednatelem domluvena tzv. rezervní cena a licitátor si nejnižší podání určuje sám. V takovém případě je buďto dražbou dosažena či přesažena rezervní cena a dílo je vydraženo, nebo se tak nestane a licitátor odklepne konkrétní položku jako nevydraženou. Nejnižší podání se obvykle pohybuje cca okolo ¾ spodní hranice odhadního pásma, případná rezervní cena nikdy tuto spodní hranici odhadního pásma nepřesahuje.

Dále bych Vás rád upozornil alespoň na několik děl, která Vám na naší Velké sálové aukci v Obecním domě v Praze 7. října 2018 nabídneme. Na prvním místě je to jeden z chefd’oeuvre malířského díla Jakuba Schikanedera, Tiché moře. Jak píše pan prof. Tomáš Vlček, je tento obraz možné považovat za jedno z nejšťastnějších vykročení malby počátku 20. století směrem k novým koncepcím malby, které spojily minimalizovanou skladbu díla s tématem světla rozptýleného v ploše obrazu. Tento přístup k malbě později rozvinul jeden z nejvýznamnějších amerických malířů Mark Rothko.

Dalším mistrovským dílem nadcházející aukce je rybník Malý Dubovec od jednoho z největších talentů Mařákovy školy Otakara Lebedy. Význam tohoto autorova referenčního díla podtrhuje fakt, že bylo titulním obrazem výstavy Má vlast, která se konala v roce 2015 v Jízdárně Pražského hradu. Je to jedna z nejúchvatnějších maleb z Jižních Čech, jež znám.

Nakonec bych Vás vážení klienti rád upozornil na ojedinělou položku aukčního katalogu od jednoho z nejzajímavějších představitelů mladé generace. Výtvarník a performer Epos 257 nás staví před dílo 3080 transakcí, které upozorňuje na velmi aktuální téma a to je oběh peněz, komodit a služeb. Unikátní artefakt, který nemá obdoby ani ve světovém měřítku, se sestává z platných českých bankovek o celkové hodnotě 878 600 CZK.

Vše ostatní se dozvíte z našeho aukčního katalogu, v němž se nachází 242 mistrovských děl, která budou vystavena u nás v galerii od pondělí 24. září. Myslím, že každé z nich má šanci stát se ozdobou těch nejlepších sbírek, ať už u nás či v zahraničí. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň, kterou nám už roky projevujete, není pro nás samozřejmostí a velmi si jí vážíme.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí při dražbě!

S úctou
Albert Trnka
výkonný ředitel
European Arts Investments s.r.o.