Velká sálová aukce mistrovských děl (218 položek)

4.5. od 13 hod.

Konec zadávání telefonické dražby a limitních cen: 03.05. 2019 18:00

  • hledej
Vážení klienti,

věnujte, prosím, pozornost dvěma odstavcům aukčního řádu (nejnižší podání a průběh dražby), ve kterých jsou popsány pravidla týkající se vyvolávacích a reservních cen pro dražbu konanou 4.5.2019 v Obecním domě v Praze.
Pravidla z těchto dvou odstavců, na něž chceme upozornit, jsou také formou výňatku otištěna níže.

Děkujeme a přejeme úspěšnou dražbu
Aukční síň European Arts

Nejnižší podání
6. Tzv. Nejnižší podání (vyvolávací cena) je uvedeno vlevo dole v popisu každé položky aukčního katalogu.

Průběh dražby
5. Dražbu provádí aukční dům svými zaměstnanci nebo aukčním domem pověřenými osobami, které jsou povinny každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, dále tzv. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. Navrhovatel dražby má právo stanovit si tzv. reservu (nejnižší prodejní cenu). Položky, u kterých je tzv. reserva stanovena jsou označeny písmenem - R -. Tato reserva musí být smluvně ošetřena mezi navrhovatelem a aukčním domem. Pokud se při dražbě dané položky nedosáhne reservy, zůstává věc neprodána a takto také bude uveřejněna ve výsledcích aukce.

Na aukcích, které se konají v Obecním domě v Praze, není k dispozici přihazování online.