• V PARKU

023 | V PARKU

KAUFMANN Adolf (1848 Opava - 1916 Vídeň)

Olej na plátně, 90,5 x 149 cm, rámováno, signováno vlevo dole A. Kaufmann, rentoilováno.
Malíř krajinář, který dobu uměleckých studií strávil v Paříži u de Lummena a jeho tvorba byla přijímána na pařížských Salónech. Zcestoval Orient i Evropu, žil v Paříži, Berlíně a Düsseldorfu. Ve Vídni pak od roku 1890 řídil malířskou školu pro dámy. Ve své tvorbě byl silně ovlivněn barbizonskou školou. Svými díly obesílal mnohé výstavy v Mnichově, Vídni a Berlíně. Pro světovou výstavu v Paříži roku 1900 vytvořil Diorama Sarajeva, pro sultána Hamida namaloval velký obraz Vjezd do přístavu v Cařihradě. Vlastníkem jednoho z jeho obrazů je Opavské muzeum, v jeho sbírce je obraz s názvem Na okraji lesa. 3
Autor viz T 1/472, TB 20/1, H. Fuchs: Die Österreichische Maler des 19.Jahrhunderts, Vídeň 1973.

  • zpět