• PO MRAZE

081 | PO MRAZE

KAVÁN František (1866 Vichovská Lhota - 1941 Libuň)

"Olej na kartonu, 40 x 53 cm, rámováno, datace – okolo r. 1910, signováno vpravo dole Kaván spolu s přípisem s určením.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Publikováno:
Michael Zachař, František Kaván, Galerie Kodl, 2009, str. 124.
Významný český malíř, krajinář, básník a překladatel. Studoval u profesora J. Mařáka na AVU v Praze, předčasně ale v r. 1896 školu ukončuje a živí se jako svobodný umělec. Navazuje na Chittussiho pojetí krajiny hlavně v jeho důrazu kladeném na atmosféru a náladu. Tato citlivost jej také přivádí do okruhu českého symbolismu a spojuje se s nastupující modernou. Sám o svém díle hovoří jako o romantickém symbolismu. Od r. 1897 se stává členem S. V. U Mánes. Po roce 1900 se vrací opět ke krajinomalbě, kterou zachycuje pomocí impresivně laděného realismu, nejznámější jsou jeho zimní motivy. Do dějin českého krajinářství se natrvalo vryl svými ""vítanovskými sněhy"", kterých si cení nejvíce. Většinu svých námětů čerpá ze svého rodného kraje, maloval především Krkonoše, Českomoravskou vrchovinu a Železné hory. Za obraz Podmrak, který namaloval od rodné chalupy, získal v r. 1900 na světové výstavě v Paříži diplom a zlatou medaili. Jako básník se stýkal s okruhem Moderní revue. Dokonalé vyjádření nálady zůstává také hlavní motivací jeho celoživotního díla, což z velké části zapříčinilo velký sběratelský ohlas, který neustal dodnes. František Kaván se zcela jistě řadí k nejvýznamnějším českým krajinářům spolu s Antonínem Slavíčkem a Otakarem Lebedou. Jeho dílo je početně zastoupeno ve sbírce Národní galerie v Praze a také v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
Autor viz T 1/474, TD 90, V 3/28, B 6/176, NEČVU 1/343."

  • dosažená cena: 60 000 CZK