115 | SNOPY

  KAVÁN František (1866 - 1941)

  Olej na plátně, 72 x 99 cm, rámováno, datace – okolo 1907, signováno vpravo dole Kaván.
  Publikováno:
  Mařákova škola - Julius Mařák a jeho žáci, Galerie Art, Uherské Hradiště, 2009, s. 46
  František Kaván (1866 – 1941), Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Pojišťovna Kooperativa, Praha 2018, č. soupisu 812.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
  Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
  Jde o výtvarně kvalitní krajinomalbu, jakou František Kavan pěstoval v plenéru po roce 1900, v raném tvůrčím období po završení akademických studií u prof. Julia Mařáka. Nese znaky dobově oblíbeného plenérového malování, poučeného ještě Chittusim, ale více již plátny Slavíčkovími a Hudečkovými. Ti měli velkou výstavu v pavilonu Mánesa roku 1904, řada děl byla publikována ve Volných směrech, které Kaván dobře znal. Jistou příbuznost s oněmi velkoryse pojímanými krajinami s vysokým nebem a táhlými horizonty lze vytušit i ve zde posuzovaném díle. Vyniká tradičním kompozičním rozvrhem tří horizontálních plánů, neobyčejnou koloristickou svěžestí a osobitou náladovostí příznačnou pro rané práce s ještě lehkým nádechem doznívající secese. Kvalitní dílo z doby kolem roku 1907 má galerijní parametry. Obraz byl vystaven na výstavě „Mařákova škola“ v Uherském Hradišti v listopadu 2009 a barevně publikován v katalogu na straně 46.
  Autorství Františka Kavána jednoznačně potvrzuji.

  • dosažená cena: 195 000 CZK