037 | V PŘÍPRAŠKU U STANU

  KAVÁN František (1866 - 1941)

  Olej na kartonu, 71 x 100 cm, rámováno, pod sklem, datace 1918, signováno vlevo dole Fr. Kaván, V příprašku u Stanu. K dílu přináleží dopis od Fr. Kavána Evženii Geistové z 28.11.1941.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Vystaveno:
  FRANTIŠEK KAVÁN, český rok v krajinách (24. 4. – 30. 9. 2018), Galerie Kooperativy v Praze. Publikováno:
  František Kaván (1866 - 1941) DÍLO, Zachař Michael, Exner Ivan, Nadace pojišťovny Koperativa, SVU Mánes, Praha, 2018, s. 501, č. soupisu 1226.
  V tomto velkoformátovém plátně se nám představuje významný český malíř, krajinář, básník a překladatel, především také jeden z nejúspěšnějších a nejpilnějších žáků Mařákovy školy. Kavánovo pojetí krajiny navazuje na Chittussiho tradici, zejména v důrazu kladeném na atmosféru a náladu krajinného rázu. Tato citlivost jej přivádí do okruhu českého symbolismu, který se v krajinomalbě odrážel specifickým a svérázným způsobem pro české umění konce 19.století a navazoval tak již plynule na nastupující modernu. Kaván sám o svém díle hovořil jako o romantickém symbolismu. Pokud s tímto výrokem přistoupíme i k předloženému dílu z kavánovského prostředí Železných hor, pochopíme rychle, že cílem není již v duchu mařákovské tradice zaznamenat věrohodný odraz skutečnosti, jak tomu bylo ještě u krajinářů předchozí generace. Kaván vytvořil nezaměnitelný a rozpoznatelný styl melancholické a básnické krajiny. Ačkoliv je většina jeho krajin charakterizována jemnou barevnosti, což platí hlavně pro jeho zimní plátna, nabízený obraz se vymyká pro svou živou a příznačně jarní barevnost kontrastující žluté a modré, které jsou v horizontálních pásech ornamentálně kladeny nad sebe. Námětem obrazu je tedy radostné probouzení se zpět k životu, který již nespí pod peřinou sněhu. Motiv plynoucí říčky zde nese podobně symbolický, až melancholický, význam koloběhu času jako v Hudečkově Odtékání, které náleží do stejné tvůrčí generace. Relativně vysoko posazený horizont nebe vytváří dojem, že se divák nachází skutečně v krajině, jako by si sám vyměnil místo s malířem. František Kaván se zcela jistě řadí k nejvýznamnějším českým krajinářům, který je v současné době vysoce doceňovaným a vyhledávaným autorem na uměleckém trhu a v soukromých sbírkách.