010 | Z MOŽDĚNIC

  KAVÁN František (1866 - 1941)

  Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 45,5 x 62 cm, rámováno, datace – okolo r. 1930,
  signováno vpravo dole Kaván spolu s přípisem s určením.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
  Publikováno:
  František Kaván (1866 – 1941), Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Pojišťovna Kooperativa, Praha 2018, str. 530, soupis č. 1627.
  Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
  Jedná se o kvalitní originál českého krajináře, Mařákova žáka, Františka Kavána, vyznačující se typickými znaky jeho vyzrálé malby – sebejistým impresivním štětcovým přednesem, svěžím koloritem a schopností věrohodně vyjádřit povahu a tvářnost krajiny v jejích atmosférických světelných proměnách. Obraz pochází z umělcova zralého tvůrčího období mezi dvěma světovými válkami, kdy podnikal stále cesty do plenéru a řešil co nejvěrohodnější zachycení momentální nálady jemu lahodícího místa – v tomto případě vsi Možděnice.

  • dosažená cena: 48 000 CZK