116 | ZIMNÍ KRAJINA

  KAVÁN František (1866 - 1941)

  Olej na lepence, 39 x 50 cm, rámováno, datace – okolo 1910.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Vystaveno:
  Rubešova Galerie, č. 3135.
  František Kaván, Český rok v krajinách, 24. 4 – 30. 9.. 2018, galerie Kooperativy v Praze.
  Publikováno:
  František Kaván (1866 – 1941), Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Pojišťovna Kooperativa, Praha 2018, str. 331, č. soupisu 1057.
  Dílo významného českého malíře, krajináře, básníka a překladatele, úspěšného žáka J. Mařáka. Kavánovo pojetí krajiny navazuje na Chittussiho tradici a to zejména v jeho důrazu kladeném na atmosféru a náladu krajinného rázu. Tato citlivost jej také přivádí do okruhu českého symbolismu a spojuje se s nastupující modernou. Kaván sám o svém díle hovořil jako o romantickém symbolismu. Pohledy do přírodní krajiny zachycuje pomocí impresivně laděného realismu, nejznámější jsou pak jeho zimní motivy. Většinu svých námětů čerpal ze svého rodného kraje, maloval především Krkonoše, Českomoravskou vrchovinu a Železné hory. V aukci nabízená krajinomalba je krásným příkladem Kavánovy práce se světlem, neboť právě ve ztvárnění sněhem pokryté krajiny jsou akcenty mezi jasně bílým sněhem a temně modrými stíny v jeho záhybech nejcitelnější. Zvolenou barevností se zároveň ‘Zimní krajina’ stává jakousi studií v modré, neboť právě tato barva celému motivu dominuje. Velice pozoruhodná je pak Kavánova schopnost kombinovat jemné odstíny modré, bílé a žluté a zachytit tak večerní oblohu s vycházejícím měsícem, přičemž jemná práce se štětcem kontrastuje s hrubými tahy viditelnými v prvním plánu malby. František Kaván se zcela jistě řadí k nejvýznamnějším českým krajinářům spolu s Antonínem Slavíčkem a Otakarem Lebedou. Jeho dílo je hojně zastoupeno mj. ve sbírkách Národní galerie v Praze.

  • dosažená cena: 100 000 CZK