• STAVBA LODI U ŘEKY

140 | STAVBA LODI U ŘEKY

KERHART Oldřich (1895 Poděbrady - 1947 Praha)

Olej na kartonu adjustovaném na sololitu, 47 x 37 cm, rámováno, signováno vpravo dole O. Kerhart.
Malíř převážně krajin, studoval u J. Preislera na AVU v Praze, jeho tvorba se propracovala od expresívně pojatých krajin k harmonické klasicizující formě.
Autor viz T 1/478, 2/768, V 3/38, NEČVU 1/346.

  • zpět