• HORSKÉ JEZERO

032 | HORSKÉ JEZERO

KIRNIG Alois (1840 Praha - 1911 Praha)

Olej na plátně, 42,5 x 53,5 cm, rámováno, datace 1860, signováno vpravo dole A.Kirnig 1860.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
Malíř, kreslíř a ilustrátor, žák malíře Lepiého, krajinářské školy M. Haushofera a AVU v Praze. Dále studoval u E. Schleicha v Mnichově. Vedle Čech, Moravy a Slovenska procestoval Německo, rakouské země a Itálii. V roce 1866 si otevřel v Praze krajinářskou školu. Svými ilustracemi přispíval do Hájkových Květů. Člen Umělecké besedy a Krasoumné jednoty. Kirnigovu tvorbu 50. a 60. let motivicky, kompozičně i v barvě ovlivnilo romantické školení. Později náladovost a lyričnost jeho malby ustoupila objektivnímu záznamu viděné skutečnosti. Zaujetím pro přírodní detail a analyticky podrobným popisem zobrazovaného záběru dospěl k realismu. Obeslal mnoho výstav Krasoumné jednoty a Umělecké besedy. Akademický malíř Alois Kirnig byl příslušníkem krajinářské školy Maxe Haushofera na pražské akademii. Jeho rané práce vycházejí ještě plně z konceptu idealizované heroické romantické krajinomalby, inspirované nejvíce spolužákem Adolfem Kosárkem. S ním ho spojovaly nejen stejné iniciály, ale i obdobný ráz maleb v raném tvůrčím období šedesátých let. Později v průběhu sedmdesátých let byly jeho krajinomalby obohacovány i o střízlivější realističtější notu, k níž přispívá i zacílení na konkrétní lokality zemí Koruny české. Později se Kirnig věnoval i marínám a různým partiím s architekturou, jeho veduty mívaly občas až reportážní ráz, ale naopak volné krajiny nejednou bystře reagovaly i na soudobé podněty plenérového krajinářství. Kirnig měl mimojiné svou soukromou malířskou školu v Praze Na Perštýně, kde vychoval mnoho desítek adeptů malířského řemesla. Byl zdatným malířem zakázkovým a již jako zralý mistr maloval i panorama automobilky Fiat.
Autor viz T 1/483, TB 20/376, B 6/226, NEČVU 1/348.

  • dosažená cena: 120 000 CZK