• HORSKÉ JEZERO

096 | HORSKÉ JEZERO

KIRNIG Alois (1840 Praha - 1911 Praha)

Olej na plátně, 42,5 x 53,5 cm, rámováno, datace 1860, signováno vpravo dole A. Kirnig 1860.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Posuzovaný výtvarně zdařilý, esteticky přesvědčivý obraz je kvalitní dobře vystavěnou krajinomalbou spíše ateliérového rázu. Zlatavý tón, charakteristický drobnopis, nenáročná drobná stafáž i jistá realističtější nota reportážně působícího celku odpovídají motivům Haushoferovy školy. Aloisu Kirnigovi, který podobné motivy zpracovával dosti soustavně od šedesátých let až do své smrti roku 1911, dlužíme kriticky zpracovanou výstavu, neboť patří k poměrně zajímavým absolventům Haushoferova ateliéru. Uměřeností a dobrým promalováním povyšuje se tento obraz nad průměr. Monumentalita zvoleného záběru sugeruje myšlenku, že tento obraz mohl být i předobrazem rozměrného plátna, jaká Kirnig občas vytvářel (například Ideální krajina, sbírka Kooperativy, pojišťovny).
Akademický malíř Alois Kirnig byl příslušníkem krajinářské školy Maxe Haushofera na pražské akademii. Jeho rané práce vycházejí ještě plně z konceptu idealizované heroické romantické krajinomalby, inspirované nejvíce spolužákem Adolfem Kosárkem. S ním ho spojovaly nejen stejné iniciály, ale i obdobný ráz maleb v raném tvůrčím období šedesátých let. Kirnigovu tvorbu 50. a 60. let motivicky, kompozičně i v barvě ovlivnilo romantické školení. Později náladovost a lyričnost jeho malby ustoupila objektivnímu záznamu viděné skutečnosti. Později v průběhu sedmdesátých let byly jeho krajinomalby obohacovány i o střízlivější realističtější notu, k níž přispívá i zacílení na konkrétní lokality zemí Koruny české. Později se Kirnig věnoval i marínám a různým partiím s architekturou, jeho veduty mívaly občas až reportážní ráz, ale naopak volné krajiny nejednou bystře reagovaly i na soudobé podněty plenérového krajinářství. Kirnig měl mimojiné svou soukromou malířskou školu v Praze Na Perštýně, kde vychoval mnoho desítek adeptů malířského řemesla. Byl zdatným malířem zakázkovým a již jako zralý mistr maloval i panorama automobilky Fiat. Vedle Čech, Moravy a Slovenska procestoval Německo, rakouské země a Itálii. V roce 1866 si otevřel v Praze krajinářskou školu. Svými ilustracemi přispíval do Hájkových Květů. Obeslal mnoho výstav Krasoumné jednoty a Umělecké besedy.
Autor viz T 1/483, TB 20/376, B 6/226, NEČVU 1/348.

  • dosažená cena: 120 000 CZK