040 | BOJ TRITONŮ O NAJÁDU

  KNÜPFER Beneš (1844 Frýdštejn u Sychrova - 1910 na moři)

  Olej na plátně, 53,5 x 93 cm, rámováno, signováno vpravo dole B. Knüpfer.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.
  Opatřeno písemným potvrzením pravosti díla historikem umění Karlem Mádlem.
  Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové:
  Předložená mořská krajina Boj tritonů o najádu, znázorňuje výjev odehrávající se mezi vysokými vlnami tříštícími se o kámen, na kterém sedí krásná najáda a zaujatě pozoruje zápas tritonů, je nepochybná a velmi krásná práce malíře Beneše Knüpfera, nejspíše z doby před rokem 1900. Knüpfer byl představitelem pozdního romantismu a naturalistického senzualismu v českém malířství konce 19. století. Na přelomu osmdesátých let vykrystalizovala jeho tvorba po stránce formální i obsahové v obrazech přímořských scenérií s bájnými postavami, s najádami, tritóny a sirénami společně laškujícími, hrajícími si či o samotě odpočívajícímiv mořském vlnobití mezi pobřežními útesy. V nesčetných variantách marín typu předloženého Boje tritonů o najádu, malovaných pod vlivem Arnolda Böcklina, našel Knüpfer svůj osobitý malířský výraz.

  • dosažená cena: 180 000 CZK