• ABSTRAKTNÍ KRAJINA

110 | ABSTRAKTNÍ KRAJINA

KOBLASA Jan (1932 Tábor)

Kvaš a tuš na papíře, 71,5 x 50,5 cm, adjustováno v kazetovém rámu, pod sklem, datováno 1964, signováno vpravo dole K 64.
Sochař, malíř, grafik, kreslíř, autor literárních a filozofujících reflexí. Vystudoval AVU v Praze u prof. Španiela, Laudy a Pokorného. Inicioval neveřejné výstavy Konfrontace. Zaujat abstraktním expresionismem, tašismem, grafickým uměním V. Boudníka, ale také existenciální filosofií, konkrétní hudbou a literaturou, pokoušel se od sklonku 50. let vyjádřit vědomí tohoto rozměru abstraktní výtvarnou řečí blízkou koncepcím evropského informelu. Se způsoby gestického projevu se plně nesmiřoval. Početná řada prací stále udržovala, byť jen v náznacích, figurativní komponenty provázané symbolickým podtextem.
Autor viz NEČVU 1/364, Ch 5/262.

  • zpět