• BEZ NÁZVU

074 | BEZ NÁZVU

KOBLASA Jan (1932 – 2017)

Kombinovaná technika na plátně, 150 x 151 cm, rámováno, datace 1965, signováno dole uprostřed Koblasa 65.
Opatřeno odborným posudkem prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Komentář prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.:
Posudek potvrzuje, že se jedná o dílo českého výtvarného umělce, sochaře, malíře a grafika Jana Koblasy (1932-2017) z roku 1965. I když zatím není možné doložit k jakému účelu Koblasa dílo vytvořil, jasné je, že obraz má pevné místo v jeho díle poloviny šedesátých let. Rozměrem, koncepcí a zpracováním obraz patří k nejnáročnějším Koblasovým dílům z šedesátých let. Je sinergií texturálně informelních a zobrazivých motivů zastoupených v celé Koblasově tehdejší tvorbě. V kompozici stavící do asymetricky situovaného středu čtverec, se svým způsobem ozývá spolupráce, ve které se Koblasa roku 196 s Mikulášem Medkem podílel na výtvarném řešení nového vybavení kostela v Jedovnici.ve vlastním zpracování obrazové skladby, zejména pokud se týče informální textury, se v námi sledovaném obraze uplatňují principy a motivy, které Jan Koblasa objevil ve svých grafikách a plastikách z první poloviny šedesátých let. Pro srovnání lze uvést cyklus Základy geometrie (1961), nebo lept s akvatintu, Všechny cesty tam vedou, ze stejného roku. Zkušenost s grafickými technikami leptu, to znamená s vytlačováním krycí vrstvy na povrchu sledovaného obrazu, jehož motivy ve velké části vznikly protlačením vrchní vrstvy barvy na šepsový základ. Pronikání z povrchu do hmoty se uplatnilo jako jeden z hlavních motivů utváření informálních povrchů Koblasových soch z první poloviny šedesátých let, jak to dokládá dřevěná plastika Pomazaná hlava z roku 1963. O časové a názorové souvislosti uvedeného obrazu s další uměleckou činností Jana Koblasy svědčí dokumentární fotografie divadelního představení Divadla za branou z roku 1965 Maškary. Kostýmy pro toto představení navrhl Jan Koblasa s přihlédnutím k inspiračnímu zdroji divadelního představení, k Ensorově obrazu Maškary z Ostende. Defilé bavících se bláznivých chudáků nacházíme i v našem obraze. Dílo zjevně vzniklo v okruhu tvůrčího nadšení provázejícího inscenaci, která byl vnímána jako nejlepší české divadelní představení ve světě (jak představení hodnotil kritik, Vladimír Just). Závěrem posudku Koblasova obrazu lze konstatovat, že se jedná o závažné Koblasovo dílo podstatného umělecko-historického významu.

  • dosažená cena: 1 200 000 CZK