• SÍLA HUDBY

084 | SÍLA HUDBY

KOKOSCHKA Oskar (1886 Pöchlarn u Vídně - 1980 Montreaux)

Litografie na papíře, 45,5 x 57 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace - 1966, signováno vpravo dole OKokoschka, opatřeno autorským přípisem s určením.
Publikováno:
WVZ Wingler / Welz 366.
Jeden z nejvýznamnějších evropských malířů moderní doby, grafik, scénický výtvarník a spisovatel. Po otci byl českého původu a po matce patřil do německy hovořící české menšiny. Právě tato komplikovanost jeho původu a historické turbulence mu postavily do osudu nečekané překážky a zvraty, které musel překonávat nejen ve svém životě, ale i v umělecké tvorbě. Od r. 1904 navštěvoval UPŠ ve Vídni. R. 1908 byl však ze školy vyloučen. Od r. 1910 začalo jeho portrétové období, téhož roku odjel do Berlína, kde spolupracoval s berlínským časopisem Der Sturm, kde se začal přátelit s okruhem expresionických malířů spjatých právě s tímto periodikem. Do Sturmu přispívali malířské osobnosti jako P. Picasso, G. Appolinaire, R. Delauney aj. Po první světové válce se přemisťuje do Drážďan, kde se v letech 1924–31 zapsal jako profesor na akademii v Drážďanech. Od roku 1931 podnikal z Vídně, kde se usadil, cesty po Evropě, na Blízký východ a do Afriky. Od r. 1934 žil v Praze a r. 1938 emigroval do Anglie. V letech 1953–63 vedl v Salzburgu školu letního vidění. V Kokoschkově díle se neustále prolínají základní realistické tendence s dobovými impulsy. Nejprve to byla secese, výrazně ovlivněná osobností G. Klimta, poté jeho vlastní styl vyznačující se silnou expresivní barevností a uvolněnou formou. Vrcholem jsou pak psychologicky citlivě vystavěné portréty a veduty. Od r. 1950 vytvářel alegorické kompozice a portréty navazující na barokní tradici. Kokoschkovo dílo je zastoupeno v řadě evropských prestižních státních i soukromých sbírkách.
Autor viz T 1/516, V 3/86, 6/156, TB 21/216, B 6/273.

  • dosažená cena: 22 000 CZK