032 | PIETA V KRAJINĚ

    KOLÁŘ Jiří (1914 - 2002)

    Koláž, 20,5 x 31 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem.
    Autorem díla je Jiří Kolář, jakožto významný a všestranný český výtvarník , nadšený průkopník koláží a asambláží, básník a překladatel, který se od básnických kořenů své umělecké existence formoval přes různá stádia invence do pozice jednoho z nejuznávanějších výtvarníků evropského formátu. Pro jeho tvorbu jsou charakteristická období specifických forem a metod koláží čítající na 120 různých technik, které sám popsal v publikaci Dictionnaire des méthodes. Ve svých dílech se často odkazuje na díla klasické literatury, slavná výtvarná díla minulosti a důležitým prvkem v jeho tvorbě jsou písmena rozmanitých druhů, která s ohromnou precizností spojuje do svébytných kreací. Výsledkem jsou často velice nápadité a sofistikované kompozice s humornou pointou a skrytým významem. Nejinak je tomu u koláže s názvem ‘Pieta v krajině’; Kolář zde umístil kolorovaný výstřižek sochy piety na podklad v podobě krajinné fotografie. V pozadí vidíme dvě stavby, světskou a sakrální, přičemž socha je umístěna na ose mezi nimi. Při bližším zkoumání si povšimneme, že korunovaná Panna Maria má do srdce vetknutou šestici mečů, což je značně neobvyklé. Ustálený ikonografický typ Panna Maria Sedmibolestná, totiž, jak již z názvu vyplývá, zobrazuje bohorodičku ne s šesti, ale se sedmi meči v srdci, které symbolizují její bolesti spjaté s osudem Ježíše Krista. Kolářova varianta se šesti meči, tedy bolestmi je ikonograficky velice neobvyklá a budí otázku, zda se nejedná o nadsázku autora. Kolářovo na první pohled prosté dílo se tak ukazuje být důmyslnou hříčkou a budí ve zvídavém divákovi množství otázek.

    • zpět