• MYŠLENKA

056 | MYŠLENKA

KONŮPEK Jan (1883 Mladá Boleslav - 1950 Nové Město nad Metují)

Suchá jehla na papíře, 29,3 x 22,8 cm, paspartováno, signováno vpravo dole Konůpek.
Grafik a ilustrátor, studoval u prof. Pirnera a Bukovace na AVU v Praze, spoluzakladatel spolků Sursum a Artěl. Nejvýznamnější složkou jeho tvorby jsou jeho rané kresby a grafiky 1906 - 10, jimiž vnesl do našeho umění několik nových výrazových poloh secesně symbolistního tvarosloví. Roku 1912 byl zasažen vlivem kubismu, od něhož dospěl až k několika čistým orfickým kompozicím. Ve 20. letech se vrátil k některým tvárným principům a motivickým zdrojům svého mládí a vytvářel si umělý, nečasový, mimo dobové souvislosti stojící sloh. V jeho ilustracích a literárně inspirovaných cyklech, pokrývajících postupně téměř celou rozlohu evropské písemnictví, je hloubka osobního prožitku nahrazena spekulativně konstruovanými symboly, alegoriemi a někdy i popisnými ilustracemi, jimž odpovídá i jeho suchá a neosobní technika leptu
Autor viz T 1/523, 2/769, TD 99, V 3/96, NEČVU 1/379.

  • dosažená cena: 2 500 CZK