• TAHIŤANKA

196 | TAHIŤANKA

KOPF Maxim (1892 Vídeň - 1944 New York)

Olej na plátně, 55 x 46 cm, rámováno, datováno 1939, signováno vlevo nahoře TAHITI M KOPF 39.
Vystaveno a publikováno: Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, 2013.
Vynikající autorův portrét je sumou jeho výrazového i technického mistrovství a vyniká i přes své stáří udivující smyslností a plností autentického prožitku. Příklad Gauguinův včetně jeho osobního nasazení následovala celá řada umělců – vzpomeňme jen našich Otakara Nejedlého a Jaroslava Hněvkovského – v touze osvobodit se od zavedených civilizačních klišé a nalézt ztracený ráj. A právě touha hledačství, cesty do neznáma a evokace neprobuzených tužeb bývají dodnes z obrazů těchto odvážlivců cítit. Solidní řemeslný základ získaný na pražské akademii Kopf naštěstí dokázal zasnoubit s vrozeným noblesním přednesem, jeho obrazy vynikají pevnou kompozicí, správnými proporcemi a hutným koloritem. Portrét Tahiťanky vyhlíží jako svébytná ukázka exotických inspirací v uměřenější kosmopolitní dikci a má galerijní úroveň i sběratelskou přitažlivost.
Malíř a grafik, otec Čech matka Rakušanka, akademii studoval v Praze u prof. Krattnera a Thieleho, v Drážďanech u Gussmanna, odešel do New Yorku odtud na Tahiti a poté do Paříže. Za války nějakou dobu vězněn v koncentračním táboře. Ve své tvorbě byl ovlivněn Brömsem, začal jako expresionista. V Paříži byl ovlivněn impresionismem a pod vlivem Braqua tvoří krajiny, zátiší a figurální akty. Vystavoval v Paříži, USA, Moskvě a Praze.
Autor viz T 1/525, V 3/97, B 6/288, NEČVU 1/380.

  • dosažená cena: 370 000 CZK