• TAHIŤANKA

064 | TAHIŤANKA

KOPF Maxim (1892 Vídeň - 1958 Vermont)

Kombinovaná technika na papíře, 71 x 64 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno zezadu Maxim Kopf.
Čelný představitel expresivní malby, etabloval se ze skupiny židovských malířů, tzv. Pražských Němců. Studoval na AVU v Praze v ateliérech u prof. J. Loukoty, V. Bukovace, F. Thieleho a K. Krattnera. Po válce získal občanství Československé republiky. Měl dobrodružnou povahu, kterou projevil, když se vydal z Čech po stopách svého oblíbence P. Gauguina na Tahiti. Léta 1921 - 1923 strávil na studijním pobytu v Drážďanech u prof. J. Gussmanna. Na konci r. 1923 poprvé odjel do Ameriky, kde spolupracoval s výtvarníkem Josephem Urbanem. Do Prahy se po různých peripetiích vrátil v roce 1927 a založil významný umělecký spolek Prager Sezession. Na začátku okupace utekl do Paříže, kde byl ale zatčen a uvězněn. Po propuštění se mu podařilo uprchnout do Maroka a pak do Ameriky. Jeho expresivní malba patřila ve své době k umělecké špičce, což se potvrdilo i úspěchem monografických výstav v letech 1927 - 1937 doma i v zahraničí. Ve 30. letech se vrátil do Paříže, kde byl ale po obsazení Němci internován a v r. 1941 se mu podařilo natrvalo odjet do USA. Vystavoval na Podzimním Salonu a Salonu nezávislých, v Krasoumné jednotě, na Times Square a na Columbus Circle v New Yorku a dalších.
Autor viz T 1/525, V 3/97, B 6/288, NEČVU 1/380.

  • dosažená cena: 44 000 CZK