• MOŽNÁ POSLEDNÍ LÁSKA

173 | MOŽNÁ POSLEDNÍ LÁSKA

KORNATOVSKÝ Jiří (1952 Plzeň)

Kombinovaná technika na papíře, 54,5 x 74,5 cm, rámováno, pod sklem, datace 2001, signováno zezadu Kornatovský.
Český malíř a pedagog, studoval na AVU v ateliérech u prof. Paderlíka a Ptáčka, pedagogicky působil jako učitel užité malby na SUPŠ a později jako profesor na PedF. Ve svých dílech se inspiroval vlastními prožitky, pocity z literatury a poezie, ale i ze skutečných vjemů. Maluje cykly kreseb a grafických listů, kde se vyjadřuje v jasných a srozumitelných symbolech. Vytváří rozměrné originály. Často zpodobňuje vejčité útvary, které vystupují buď ze světlých nebo tmavých ploch. Používá šrafování. Vystavoval doma i v zahraničí, např. Plasy, Odolená Voda, Haag, Ostrov nad Ohří, Klatovy, New York aj. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách, včetně NG v Praze nebo Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

  • zpět